Gratis levering vanaf € 50*
Gratis geschenk bij elke bestelling
Haar & Schoonheid sinds 1973

AVV

AVV bewaren
U kunt deze algemene voorwaarden afdrukken of opslaan in PDF-formaat.

» Download en bewaar AVV gratis als PDF

Om het PDF-document te openen, hebt u overeenkomstige software nodig. Als u op uw computer geen programma hebt geïnstalleerd om PDF-bestanden weer te geven kunt u de "Adobe Acrobat Reader" hier gratis downloaden: Adobe Reader gratis downloaden

Structuur van de AVV:

 1. Toepasselijkheid, voorwaarden en kring van afnemers
 2. Opslagmogelijkheid en inzage in contracttekst
 3. Contractpartner, taal en sluiting van het contract
 4. Prijzen en verzendkosten
 5. Betaling
 6. Zo leveren wij
 7. Herroepingsrecht voor verbruikers
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Garantie en klachtenmanagement
 10. Onze Basler-garantie
 11. Gegevensbescherming
 12. Toepasbaar recht, forum
 13. Tegoedbonnen en kortingen
 14. Deelbaarheidsbeding
 15. baslerbeauty en het milieu


Beslechting van consumentengeschillen

Wij zetten ons te allen tijde in voor een goede verstandhouding met onze klanten en derden. U kunt gebruik maken van onze service onder info@basler-beauty.be of onze andere contactmogelijkheden voor de klantenservice.

De Europese Commissie onderhoudt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) met nadere informatie. U vindt het platform op het internet via de link ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een beslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten.


 • 1. Toepasselijkheid, voorwaarden en kring van afnemers
 • 1.1. Wij leveren tegen de onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) die ten grondslag liggen aan de met ons op basis van de offertes op de pagina van onze internet-shop gesloten overeenkomsten.

  1.2. Voor zover in onze voorwaarden van consumenten sprake is, zijn dit natuurlijke personen voor wie het doel van de bestelling niet in overwegende mate kan worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. In Oostenrijk kunnen ook rechtspersonen consumenten zijn.

  1.3. Indien bij de termijnen werkdagen staan aangegeven, worden daarmee alle weekdagen bedoeld met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen die van toepassing zijn voor onze vestigingsplaats in 74321 Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg, Duitsland. 24 december en oudejaarsdag gelden als feestdagen.

  1.4. Wij verkopen alleen aan meerderjarige, onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen of rechtspersonen. De voor de bestelling vereiste gegevens, zoals naam, adres, enz., moeten volledig en waarheidsgetrouw worden verstrekt. 

   

 • 2. Opslagmogelijkheid en inzage in contracttekst
 • 2.1. U kunt deze AV en de overige contractuele bepalingen met de gegevens van uw bestelling in het bestelproces archiveren door de AV te downloaden en de in de bestelhistorie in de internet-shop samengevatte gegevens met behulp van de functies in uw browser op te slaan, maar u kunt ook wachten op de ontvangstbevestiging van uw bestelling die wij u bovendien na afsluiting van uw bestelling per e-mail doen toekomen op het door u aangegeven e-mailadres. Deze mail met de bevestiging van uw bestelling bevat nogmaals de contractvoorwaarden met de gegevens van uw bestelling en deze AV en kan heel eenvoudig afgedrukt of in uw e-mailprogramma opgeslagen worden.

  2.2. De contracttekst wordt bij ons opgeslagen, maar kan om veiligheidsredenen niet direct door u worden opgeroepen. Na registratie bieden wij iedere klant echter een door een wachtwoord beschermde directe toegang aan ('Aanmelden/Registreren'). Hier kunt u, indien u zich vóór de aankoop hebt geregistreerd, uw gegevens beheren. De klant is verplicht, de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. De AHV vindt u in de van toepassing zijnde lezing altijd op onze internetpagina.


 • 3. Contractpartner, taal en sluiting van het contract
 • 3.1. Uw contractpartner is baslerbeauty GmbH & Co. KG. Contracten in onze Belgische online-shop op www.basler-beauty.be kunnen momenteel alleen in het Nederlands of Frans worden gesloten. Onze reclameaanbiedingen zijn vrijblijvend zolang zij geen inhoud van een contractuele overeenkomst worden.

  3.2. Vóór de verzending van uw bestelling kunt u de door u ingevoerde gegevens nogmaals controleren en zo nodig corrigeren.

  Met de verzending van uw bestelling geeft u een bindende contractverklaring af. De ontvangstbevestiging van uw bestelling volgt direct na de technisch correcte ontvangst van uw bestelling.

  3.3. Een bindend contract komt tot stand als wij uw bestelling aannemen.

  In geval van betaling per kredietkaart geldt de ontvangstbevestiging van de bestelling per e-mail reeds als aanvaarding van de overeenkomst.

  In geval van vooruitbetaling aanvaarden wij uw bestelling wanneer wij u verzoeken om de betaling te verrichten.

  Bij betaling met Bancontact, PayPal of Amazon Pay vindt de aanvaarding plaats op het moment dat u uw bestelling afsluit met de betalingsbevestiging via de aangeboden online betaaldienst.

  Indien u de bestelde goederen ontvangt zonder vooraf een afzonderlijke verklaring van aanvaarding te hebben ontvangen, dient dit eveneens te worden beschouwd als aanvaarding van uw bestelling.

  De ontvangstbevestiging vormt voor het overige nog geen aanname van uw bestelling, maar is uitsluitend bedoeld om u mee te delen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. De klant is – onder voorbehoud van een wettelijk herroepingsrecht – maximaal 5 dagen aan zijn bestelling gebonden.

   

 • 4. Prijzen en verzendkosten, ordertoeslag
 • 4.1. Voor bestellingen in onze internet-shop gelden de op het tijdstip van de bestelling in de offerte vermelde prijzen. De vermelde prijzen zijn totaalprijzen, d.w.z. ze omvatten de wettelijk van toepassing zijnde btw en andere prijscomponenten.

  4.2. Voor details over eventueel bijkomende verzendkosten verwijzen wij naar de vermeldingen in de shop.

  Verzendkostentabel

 • 5. Betaling
 • 5.1. Wij bieden verschillende betalingsmogelijkheden aan. De betalingsdienstaanbieder voor de geselecteerde betaalmethode voert eventueel een zogenaamde sterke klantauthenticatie uit. Hiervoor moet u verdere gegevens invoeren om uw identiteit aan te tonen. U kunt principieel kiezen tussen:

  • Kredietkaart (Visa, Mastercard): De afboeking vindt plaats op de dag van de bestelling.

  • PayPal: U betaalt het factuurbedrag via de online betaaldienst PayPal. Hiervoor moet u principieel bij PayPal geregistreerd zijn of u eerst registreren, met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen (uitzondering eventuele gasttoegang). Tijdens de bestelprocedure krijgt u verdere informatie over hoe u naar de pagina van de betaaldienst komt. Verdere en juridische informatie: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=nl_BE

  • Betalen via Amazon: Met Amazon Payments kunt u de in uw Amazon-account opgeslagen betalings- en verzendgegevens gebruiken om snel en veilig aankopen te doen. Uw transacties zijn veilig en betalingsinformatie wordt niet aan ons doorgegeven. Met 'Betalen via Amazon' staat u dezelfde vertrouwde betaalomgeving ter beschikking als bij Amazon, zonder dat u daarvoor onze website hoeft te verlaten. Alles wat u nodig hebt, zijn uw toegangsgegevens voor Amazon. Verdere en juridische informatie: https://pay.amazon.eu/?ld=1 en https://pay.amazon.eu/help/201751590

  • ApplePay: Met Apple Payments kunt u de betalings- en verzendgegevens gebruiken die in uw Apple account zijn opgeslagen. Voorwaarde is het gebruik van onze online shop via een iPhone, iPad of Mac met Safari. De betalingsinformatie zal niet aan ons worden doorgegeven. Tijdens de bestelprocedure krijgt u instructies over hoe u op de pagina van de betalingsprovider komt. Je hebt alleen je Apple toegangsgegevens of Face ID of Touch ID nodig. Verdere en juridische informatie: https://www.apple.com/benl/apple-pay/ en https://www.apple.com/befr/apple-pay/

  • Vooruitbetaling via overschrijving: U ontvangt de bankgegevens nadat u uw bestelling hebt geplaatst

  • Bancontact: Voor betaling via Bancontact moet uw bank deelnemen aan de Bancontact-betaalmethode. Na de selectie van de betaalmethode Bancontact kunt u uw bank selecteren en wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Vervolgens betaalt u het factuurbedrag via het internetbankieren van uw bank. U logt in zoals gebruikelijk, bijvoorbeeld met uw rekeningnummer en pincode, en autoriseert uw betaling.


 • 6. Zo leveren wij
 • 6.1. U ontvangt de bestelde goederen meerdere malen gecontroleerd en goed verpakt via de postdienst (DHL) of andere pakketdiensten. Bij afgesproken deelleveringen worden de verzendkosten slechts één keer in rekening gebracht. Als u bij de bezorging van uw pakket niet wordt aangetroffen door de pakketbezorger, wordt een kennisgeving voor u achtergelaten waarmee u uw zending kunt ophalen. Houd er echter rekening mee dat de opslagperiode maximaal 7 dagen bedraagt. Wij leveren via DHL ook aan lockers / pakketautomaten. Postzendingen naar postbussen of poste restante zijn echter niet mogelijk. Indien u kiest voor de betaalwijze vooruitbetaling, wordt de levering pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

  6.2. De levertijd wordt op passende wijze verlengd in geval van stakingen en uitsluitingen die de levering bemoeilijken, alsmede in geval van andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, in het bijzonder in geval van vertragingen door overmacht. Wij zullen de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke hindernissen.

  6.3. Wij behouden ons het recht voor om ons uit de overeenkomst terug te trekken wanneer wij zelf geen leveringen ontvangen, tenzij wij zelf verantwoordelijk zijn voor deze niet-levering. In dat geval zullen wij u onmiddellijk informeren over de niet-beschikbaarheid. Een eventueel reeds overgemaakte vooruitbetaling – ongeacht de door u gekozen betaalmethode – zal onmiddellijk worden terugbetaald.


 • 7. Herroepingsrecht voor verbruikers
 • 7.1 Onderstaand informeren wij u over de voorwaarden en gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten bij postorders. Een contractuele toekenning van rechten die verder strekken dan de wettelijke rechten, is daarmee niet verbonden. Het wettelijke herroepingsrecht geldt met name niet voor commerciële wederverkopers.


  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u (baslerbeauty GmbH & Co. KG, Gansäcker 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland, Telefoon 0800/10041, E-Mail: info@basler-beauty.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


  7.2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

  Er zijn wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, waarbij wij ons voorbehouden om te verwijzen naar de volgende regelingen:

  Een herroepingsrecht kan voortijdig vervallen bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, en in geval van overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

  7.3. Modelformulier voor de herroeping

  Hiernavolgend vindt u het “Modelformulier voor herroeping” dat onder cijfer 7.1. geïndividualiseerd in de bovenstaande herroepingsinformatie wordt genoemd.

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  — Aan (baslerbeauty GmbH & Co. KG, Gansäcker 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland, Telefoon 0800/10041, E-Mail: info@basler-beauty.be):

  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  — Naam/Namen consument(en)

  — Adres consument(en)

  — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  — Datum

  ________________

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. • 8. Eigendomsvoorbehoud
 • De artikelen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

   

 • 9. Garantie en klachtenmanagement
 • 9.1. De door ons geleverde goederen zijn onderworpen aan de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

  9.2. Wij hechten grote waarde aan uw klanttevredenheid. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via een van de contactmogelijkheden die aan het einde van deze AV vermeld staan. Wij doen ons best om uw kwestie onmiddellijk te behandelen en zullen hiervoor contact met u opnemen, zodra wij de documenten, uw verklaring of uw reclamatie hebben ontvangen. U kunt ons helpen door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en ons eventueel kopieën van de bestellingsdocumenten toe te sturen of in ieder geval het bestelnummer en het klantnummer te vermelden.


 • 10. Onze Basler-garantie
 • Naast de wettelijke garantierechten verlenen wij als volgt onze Basler-garantie op alle elektrische apparaten die wij in België verkopen en waarvoor geen fabrieksgarantie geldt of waarvoor de fabrieksgarantie korter is dan 2 jaar:

  De Basler-garantie begint op het einde van de fabrieksgarantie (indien geen fabrieksgarantie van toepassing is, op de datum van aankoop) en eindigt 2 jaar na de datum van aankoop.

  De garantie geldt voor alle voorkomende materiaal- en verwerkingsfouten. Onze garantie geldt naar onze keuze voor vervanging, reparatie of vergoeding. Zij omvat geen vergoeding van gevolgschade, geldt niet voor verlies of natuurlijke slijtage of niet in geval van schade door oneigenlijk gebruik of gebrek aan of onjuist onderhoud. Uiteraard zullen wij in geval van garantieverlening ook de kosten overnemen voor de verzending en de retourzending van het product en wel ter hoogte van de kosten voor de verzending van en naar de oorspronkelijke verzendlocatie. Voor de duur van de fabrieksgarantie bestaat geen Basler-garantie, waardoor garantieclaims in deze periode dus bij de fabrikant moeten worden ingediend. Uiteraard behoudt u in geval van gebreken te allen tijde uw wettelijke vrijwaringsrechten, die u onafhankelijk van de garantie tegen ons kunt doen gelden en die niet worden beperkt door de garantie. De wettelijke rechten van de consument kunnen uiteraard kosteloos worden uitgeoefend en worden niet beperkt door de garantie.

  Als u een garantieclaim tegen baslerbeauty wilt indienen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van baslerbeauty GmbH & Co. KG, Gansäcker 20, 74321 Bietigheim-Bissingen met bijvoeging van een kopiefactuur.


 • 11. Gegevensbescherming
 • OOnze omgang met persoonsgegevens richt zich naar de wettelijke bepalingen. Details over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.

   

 • 12. Toepasbaar recht, forum
 • 12.1. Voor alle rechtstransacties of andere rechtelijke relaties met ons geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-kooprecht (CISG) evenals eventuele andere bilaterale overeenkomsten, ook na hun overname in Duits recht, zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt in dat de klant met een gewone verblijfplaats in een van de staten van de EU of Zwitserland de gegarandeerde bescherming, die resulteert uit dwingende bepalingen van het recht van deze staat, niet wordt ontnomen.

  12.2. In het handelsverkeer met kooplieden en juridische publiekrechtelijke personen wordt onze vestigingsplaats overeengekomen als forum voor alle geschillen inzake deze handelsvoorwaarden en onder hun gelding gesloten individuele overeenkomsten, inclusief wissel- en chequevorderingen. In dit geval zijn wij ook gerechtigd, in de vestigingsplaats van de klant rechtsvorderingen in te stellen. Een eventueel uitsluitend forum blijft door bovenstaande regeling onverlet.

   

 • 13. Tegoedbonnen en kortingen
 • Houd er rekening mee dat onze tegoedboncodes en kortingscodes niet gelden voor speciaal gemarkeerde producten of bepaalde merken.

  Vouchercodes en kortingen kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld en kunnen niet worden toegepast op het Service Plus-pakket of worden gecombineerd met andere vouchers.

   

 • 14. Deelbaarheidsbeding
 • Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mochten zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. De ongeldige bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt als er sprake is van een onvoorziene lacune in de algemene voorwaarden.

  Uw leverancier en contractpartner

  baslerbeauty GmbH & Co. KG
  Gansäcker 20
  74321 Bietigheim-Bissingen
  Duitsland

  Amtsgericht Stuttgart HRA 732086
  BTW-ID-nr. DE306076612
  Directeur: Timo Allert

  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhoudster:
  BHK Verwaltungs GmbH
  Amtsgericht Stuttgart HRB 753526

  U kunt ons bereiken
  via het telefoonnummer 0800 / 10041 of per e-mail via info@basler-beauty.be • 15. baslerbeauty en het milieu

 • Ecologisch vulmateriaal

  Ons verpakkings- en vulmateriaal is milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal van papier en stamt uit duurzaam bosbeheer. Het heeft een laag transportgewicht, kan probleemloos worden afgevoerd en is bovendien 100 % afbreekbaar, waardoor het nog milieuvriendelijker is.

  Slechts in uitzonderingsgevallen maken wij nog gebruik van zakken van celluloseglas (luchtkussenzakken). Wij zijn aangesloten bij een duaal systeem, dus gelieve geen verpakkingen terug te sturen!

  Milieubescherming

  Inhoudsstoffen, bijv. schadelijke chemische stoffen in oude apparaten, kunnen een gevaar vormen voor het milieu en de gezondheid als ze niet correct worden opgeslagen, vooral als ze niet tegen breuk beschermd en niet vakkundig afgevoerd worden door niet-geautoriseerde personen. Met name bij illegale exporten is niet gewaarborgd dat het milieu en de gezondheid afdoende worden beschermd tegen schade. Oude apparaten kunnen bovendien recyclebare grondstoffen bevatten, kunnen worden gerepareerd of onderdelen bevatten die kunnen worden hergebruikt, waardoor het milieu aanzienlijk kan worden ontzien. Oude apparaten mogen daarom niet via het normale huisvuil worden verwijderd of illegaal worden geëxporteerd. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten in te leveren of op de juiste wijze af te voeren. Houd er a.u.b. rekening mee: u bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonsgegevens op de oude apparaten.

  Informatie over het verwijderen en inleveren van batterijen

  In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, is de verkoper verplicht om u op het volgende te attenderen:

  Inhoudsstoffen, bijvoorbeeld chemische stoffen in batterijen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid als ze niet op de juiste manier bewaard en verwijderd worden. Tegelijkertijd kunnen ze recyclebare grondstoffen bevatten. Batterijen mogen daarom niet via het normale huisvuil worden verwijderd. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht om oude batterijen terug te geven.

  U kunt de batterijen na gebruik gratis afgeven bij de verkoper of de aangewezen inzamelpunten (bijv. openbare inzamelpunten in uw gemeente of in de handel). U kunt ze bij het magazijn van verzending afgeven of gratis terugsturen. U kunt de batterijen ook gratis per post terugsturen, waarbij eventueel de voorschriften van de wet op gevaarlijke stoffen in acht moeten worden genomen. De teruggave op de verkooppunten is daarbij voor eindgebruikers beperkt tot gebruikelijke hoeveelheden en tot batterijen die de distributeur in zijn assortiment heeft of heeft gehad.


  Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak herinnert u eraan dat u de batterijen niet via het huisvuil mag verwijderen.

  Onder dit symbool vindt u extra symbolen met de volgende aanduiding:

  Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood, Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium,

  Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

  Oude apparaten

  Elektrische en elektronische apparaten zijn gekenmerkt met het volgende symbool van de doorgestreepte vuilnisbak:


  Dit symbool geeft aan dat u als eigenaar het apparaat niet bij het huisvuil mag deponeren.

  De gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten (oude apparaten) is noodzakelijk voor de milieuvriendelijke verwijdering van schadelijke stoffen, de terugwinning van recyclingmateriaal en de mogelijkheid tot hergebruik. U kunt het apparaat o.a. afgeven bij erkende inzamelpunten, bijvoorbeeld het recyclingbedrijf, voor de van het ongesorteerde stedelijke afval gescheiden inzameling met het oog op hergebruik. Oude batterijen en accu's die niet vast door het afgedankte apparaat zijn omsloten, moeten vóór de afgifte bij een inzamelpunt uit het apparaat worden verwijderd.

  Houd er a.u.b. rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het wissen van persoonsgegevens van de te verwijderen oude apparaten.

  Stand juni 2021

  Het team van baslerbeauty GmbH & Co. KG


  Deze Algemene Voorwaarden vormen een intellectueel eigendom dat wordt beschermd door het auteursrecht. Gebruik door derden - zelfs gedeeltelijk - voor commerciële doeleinden van het aanbod van goederen en/of diensten - is niet toegestaan. Overtredingen zullen worden vervolgd. WIENKE & BECKER aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden, in het bijzonder niet voor de volledigheid en actualiteit van de bovenstaande informatie.

  © 2021 WIENKE & BECKER – KEULEN Advocaten.